Disclaimer

Voorwaarden

  • JurImEx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze website.
  • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
  • JurImEx garandeert ook niet de juistheid en volledigheid van de informatie. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.
  • Wij doen al het mogelijke om op de JurImEx website betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedfiches ter beschikking te stellen. JurImEx kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons kantoor.

Bescherming van de persoonlijke levensfeer

  • Alle persoonlijke informatie medegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.

E-mail: info@jurimex.be        Tel: (+32)(0)89/308.700        Fax: (+32)(0)89/308.701