Genk, Nieuwe Kuilenweg 54-58, 478m2, VERKOCHT!

Projectgrond voor appartementsgebouw en / of studentenkamers
gelegen langs de Nieuwe Kuilenweg 54-58.

Gesloten bebouwing langs de Nieuwe Kuilenweg.

Toestemming voor het oprichten van 11 appartementen of de combinatie van 8 appartementen en 7 studentenkamers

Oppervlakte: 4a 78ca (lot 1 op bijgevoegd plan)

Breedte langs de Nieuwe Kuilenweg: 22,05m

Kadastrale ligging: 1° Afd. Sectie I, nrs. 268A2/deel en 268B3/deel

Het onroerend goed is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

VERKOCHT !

Informatieplicht decreet ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige vergunning uitgereikt? Nvt
Meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed: Woongebied
Heeft het goed ooit uitgemaakt van een dagvaarding? Neen
Rust er op het goed een voorkooprecht? Neen
Is er voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing? Neen

Plannen

Opmetingsplan

Doorsneden

Gelijkvloers-Verdieping1-Verdieping2

Verdieping-Dakverdieping
E-mail: info@jurimex.be        Tel: (+32)(0)89/308.700        Fax: (+32)(0)89/308.701